Czynnik R410A ParownikPilotSkraplacz 
SprężarkaSterownikWentylatorZawór Rozprężny