Czynnik R410A ParownikPilot Skraplacz
SprężarkaSterownikWentylatorZawór Rozprężny